Kategorier
Tekniska området

Verkstadsmekaniker

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

Metallfacket är en stark fackförening, och det har sedan länge varit ett bra val att jobba inom metall. Arbetssäkerheten har förbättrats med b.la. arbetssäkerhetskortet ( gröna kortet). Och arbetsgivaren bekostar oftast behövlig skyddsutrustning.

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Man kan egentligen jobba med allt inom metall, svetsning ,bearbetning reparationer, underhåll. En ”metallare” har oftast en bra grund att bygga vidare på. Man lär sig sedan på arbetsplatsen, och vidareutbildas för speciella bransch anpassade uppgifter.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Vidareutbildningar är kanske ingenjörsutbildning , men även olika specialyrkesexamen och företagsanpassade vidareutbildningar kan komma i fråga.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

En metallare är alltid en metallare. Yrkesstoltheten är stor inom branschen. Man är arbetsgivaren trogen till pensionen om inga andra hinder kommer i vägen. Man utbildar sig/vidareutbildar sig oftast vid unga år, och sedan är det arbetsplatsen som formar metallarens specialkompetens.