Kategorier
Tekniska området

Båtbyggare

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

Grundlön för oerfaren båtbyggare är 8,85 €/h. För en ung person under 18 är timlönen 8,43€/h Lönen har lokala variationer beroende på svårighetsgraden på arbetet och personliga bonus- eller ackordtillägg. Branschen kräver fysisk rörlighet (ej fysisk styrka) och man skall vara flexibel och beredd att samarbeta i team och med även med andra yrkesgrupper, t.ex. elmontörer. Information om löner och arbetstider finns att få från: http://www.puuliitto.fi/edunvalvonta/tyoehtosopimukset/veneteollisuus Inom båtbranschen är det synnerligen viktigt att följa arbetsskyddsföreskrifter då man emellanåt hanterar kemikalier och andra skadliga ämnen. Då arbetet emellanåt är obekvämt gäller det också att sköta sin fysik, om inte annat så för att förebygga förslitningar.

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Som båtbyggare kan du jobba med nyproduktion av båtar. Då kan arbetsuppgifterna vara allt från laminering, VVS, motorinstallation, ytbehandling till inredningssnickeri. Jobb med reparation och underhåll på marinor, hemma eller utomlands är också en möjlighet för en båtbyggare. Vissa båtbyggare väljer att bygga träbåtar och några blir företagare, andra kanske väljer att jobba inom snickeri- eller byggbranschen.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Det finns många möjligheter till vidareutbildning. Man kan efter några år i branschen avlägga yrkesexamen eller bli arbetsledare. Vill man bli båtbyggnadsingenjör kan man idag studera till det på KYAMK i Kotka. Söker man sig utomlands finns många möjligheter, t.ex. Southampton och då kan man bl.a. bli båtkonstruktör eller s.k. Naval Architect.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

De varierande och utmanande uppgifterna man möter vid byggandet, speciellt vid kundspecifika byggen då man får använda sin kreativitet för att lösa problem. Sen då man åker ut på sjön för första gången med en båt man byggt och man lyckats förverkliga kundens dröm.  Vid jobb på en marina kommer man i kontakt med många kunder och arbetsuppgifterna kan vara allt från kontorsjobb till båtkörning.