RÄTT YRKE – FRÅN FRÖ TILL PLANTA

Utvecklingsprojektet Rätt yrke – Från frö till planta genomfördes 12.06.2012 – 31.12.2015. Projektet som finansierades av Utbildningsstyrelsen var en del av det nationella projektet för att effektivisera genomströmningen inom yrkesutbildningen. Inom projektet samarbetade ett flertal skolor inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen: Yrkesakademin i Österbotten, Axxell, Optima, Inveon och Fortbildningscentrum Prakticum. Prakticum var koordinator för projektet.

Målet med projektet var att informera kommande studerande om möjligheterna inom yrkesutbildningen på ett neutralt, men ärligt sätt. I de filmer som producerades inom projektet berättar studerande om sitt yrke utgående från sitt eget perspektiv. Bland annat tar filmerna upp arbetsmarknadens möjligheter och vidareutbildning. I filmerna får kommande studerande information om vad yrkesutbildning leder till i praktiken.

Aktuell fortfarande idag

Rätt yrke – Från frö till planta har funnits på en neutral plattform, yrken.substans.fi. Tanken var att erbjuda en modern, innovativ och användarvänlig plattform och arbetsredskap både för elevhandledare och de personer som är nyfikna på yrkesutbildning och vill veta mer om vissa yrken. År 2020, fem år efter att projektet avslutades, används plattformen fortfarande flitigt, speciellt av elevhandledare i Österbotten. Detta är unikt och mycket glädjande.

Sedan projektet avslutades 2015 har Finlands yrkesutbildning genomgått en stor reform och förändrats. Mycket är dock sig likt gällande yrket och de arbetsuppgifter som representeras i filmerna. Att plattformen fortfarande används idag, visar att den också blev en användarvänlig plattform enligt projektets ursprungliga målsättning.

Hösten 2020 samarbetade Yrkesinstitutet Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten, Axxell och Optima kring yrken.substans.fi där plattformens framtid och filmernas tillgänglighet diskuterades. Tillsammans gick skolorna igenom videomaterialet och textinnehållet på sidan.

Idag är plattformen ett arkiv för materialet, filmerna och texterna, som producerades inom Rätt yrke – Från frö till planta från år 2015. Samarbetsparterna önskar dock att plattformen får leva vidare och utvecklas ytterligare av kommande projekt som har samma syfte som det ursprungliga projektet.

 

Yrken.substans.fi adminstreras idag av alla skolor som deltog i det ursprungliga projektet.