Kategorier
Tekniska området

Fordonsmekaniker

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

Information om lön och avtal fås från http://www.metalliliitto.fi/

Arbetssäkerheten  är på en normal nivå gällande arbeten i en verkstad. Den personliga skyddsutrustningen är den viktigaste och består av skyddshalare, skyddsskor, skyddsglasögon, hörselskydd samt handskar.

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Arbetet inom denna bransch är mycket vid. Det kan bestå av reparation av småmotorer, motorcyklar, personbilar, lastbilar och arbetsmaskiner eller reservdels jobb i lagret eller kundbetjäning. Ytterligare kan arbetsmottagare med kundbetjäning utövas, samt alla sorters arbeten som kräver teknisk montering eller reparation.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Om man blir anställd på en märkesverkstad, så utbildar företaget en vidare till en specialyrkesexamen.

Utbildning till bilingenjör på svenska fås i Novia i Vasa.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Denna bransch har mycket samarbete med övriga branscher (metall, el, elektronik och data). Teknikutvecklingen på fordon gör att man alltid får jobba med den nyaste tekniken i samhället.