Kategorier
Tjänstebranschen

Servitör

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

Den som jobbar inom restaurangbranschen kan ansluta sig till PAM (Palvelualojen ammattiliitto/Servicebranschens fackförening), som informerar och hjälper till i frågor gällande bl.a. löner, arbetsavtal, arbetslöshetsskydd och säkerhet.

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Som servitör kan man jobba på allt från små kvartersrestauranger till fina gourmetrestauranger, stora och små konferenshotell eller passagerarfartyg. En servitör kan också jobba i ett café eller bar.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Om du vill studera vidare inom din bransch efter din grundutbildning, kan du göra det vid en yrkeshögskola eller ett universitet / högskola som har utbildningsprogram inom restaurangbranschen.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Servitörjobbet är ett serviceinriktat jobb till högsta grad. Jobbet är ett socialt och omväxlande jobb där du får träffa på olika människor och kulturer. En servitör har också omväxlande arbetstider.