Kategorier
Hälsovård och välfärd

Närvårdare, akutvård

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

Arbetstiden för en heltidsanställd är 38,25 h/vecka och består av kväll-/ helg- och nattarbete. De flesta närvårdare som blir utexaminerade får direkt arbete, sysselsättningsgraden är nära 100 %. Ca 7000 närvårdare utexamineras varje år, men ändå råder det brist på närvårdaren inom nästa alla områden. Närvårdare hör ofta till SUPER fackförbund, som är deras eget fackförbund. Idag hör över 82000 personer inom social- och hälsovårdsbranschen till SUPER. (www.super.fi)

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Som närvårdare med kompetensområdet inom aktuvård kan du arbeta på grundnivå i en ambulans samt jourpolikliniska akutmottagningar på sjukhus eller hälsovårdscentraler.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Till närvårdarutbildningen kan man söka direkt efter högstadiet. Under den första tiden studerar du främst grundstudier och mot slutet kan du välja olika kompetensområden enligt intresse och din personliga utvecklingsplan för kunnande. Under studietiden får studeranden kunskaper och insikter om vad det prehospitala yrket samt jourpolikliniska området innebär. 

Om man vill studera vidare när man blivit närvårdare, väljer många att studera till sjukskötare på yrkeshögskolenivå. Inom fortbildningen hos olika utbildningsarrangörer finns det alltid ett stort utbud på olika kurser man kan delta i och fördjupa sina kunskaper.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Allt handlar om en själv, vad man ger för bild av sig själv till arbetsplatserna i synnerhet när man är där via lärande i arbetslivet. Utexaminerade studerande kan få jobb på ambulanser/akutmottagningar. Men eftersom examen är närvårdare har man ju också möjligheter till jobb på avdelningar på sjukhus och hälsovårdscentraler.