Kategorier
Tjänstebranschen

Kock

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

Den som jobbar inom restaurangbranschen kan ansluta sig till PAM/ Palvelualojen ammattiliitto/Servicebranschens fackförening, som informerar och hjälper till i frågor gällande bl.a. löner, arbetsavtal, arbetslöshetsskydd och säkerhet.

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Som kock kan man jobba på allt från små kvartersrestauranger till fina gourmetrestauranger, stora och små konferenshotell eller passagerarfartyg i Finland eller runt om i världen. En kock kan också jobba i ett café eller storkök.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Om du vill studera vidare inom din bransch efter din grundutbildning, kan du göra det vid en yrkeshögskola eller ett universitet / högskola som har utbildningsprogram inom restaurangbranschen.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Kockjobbet är ett serviceinriktat jobb till högsta grad. Jobbet är ett socialt och omväxlande jobb där du får träffa på olika människor och kulturer. En kock har också omväxlande arbetstider.