Kategorier
Hälsovård och välfärd

Arbete med personer med funktionsnedsättning

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

De flesta närvårdare som blir utexaminerade får direkt arbete, sysselsättningsgraden är nära 100 %.  Närvårdare hör ofta till SUPER fackförbund, som är deras eget fackförbund. Idag hör över 82000 personer inom social- och hälsovårdsbranschen till SUPER. (www.super.fi)

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Som närvårdare med utbildningsprogrammet för arbete med personer med funktionsnedsättning kan du arbeta inom kommun, stad eller inom tredje sektorn. En stor arbetsgivare inom den tredje sektorn är Kårkulla Samkommun. De upprätthåller boendeenheter och dagverksamhet runt om i svenskfinland för personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar. ( se närmare om Kårkullas verksamhet på www.karkulla.fi) Närvårdaren kan arbeta med människor med olika personer med funktionsnedsättningar och åldrar, allt från dagisbarn till åldringar. I sitt arbete kan närvårdarens uppgifter bestå av tex hjälpa till med grundläggande vardagssysslor, assistera vid olika aktiviteter på fritiden, samt hjälpa den handikappade på hans/hennes arbetsplats.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?Till närvårdarutbildningen kan man söka direkt efter högstadiet och då är utbildningen 3 år. De två första åren består av grundstudier och det sista året väljer man bland 8 olika utbildningsprogram.

Om man vill studera vidare när man blivit närvårdare, väljer många att studera till socionom eller till sjukskötare på yrkeshögskolenivå. Inom fortbildningen hos olika utbildningsarrangörer finns det alltid ett stort utbud på olika kurser man kan delta i och fördjupa sina kunskaper inom tex olika habiliteringsmetoder eller varför inte teckenspråk!

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Närvårdaryrket inom området arbete med personer med funktionsnedsättning är ett område där man kan arbeta inom många olika specialområden. Man kan arbeta som assistent till dagisbarn eller skolbarn, som vårdare på någon boendeenhet eller inom dagverksamhet, där man gemensamt med klienterna arbetar med olika uppgifter eller försöker göra vardagen meningsfull för klienterna. Arbetet kan också innebära att man hjälper sin klient att kunna ha en meningsfull fritid genom att hjälpa till vid olika fritids-/hobbyverksamheter. För att kunna arbeta som närvårdare bör man tycka om att vara med olika slags människor, man bör vara öppen för olikheter och kreativ/ påhittig när det gäller olika utmaningar som man kan möta på i vardagen med en person med en funktionsnedsättning