Kategorier
Tekniska området

Snickare

1. Uppgifter om säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

Branschen har stränga arbetarskyddskrav som styr verksamheten för att garantera de anställdas säkerhet. Information om löner och arbetstider kan fås från: http://www.puuliitto.fi/ . Du kan också fråga lokala företag om anställningsvillkoren hos dem.

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Snickaren jobbar med att förädla olika trämaterial med hjälp av ny teknik som CNC (datorstyrd tillverkning). Önskar du hellre arbeta mera med händerna, kan traditionella hantverksmetoder vara att föredra. Företagen i näringslivet är rätt olika och det förekommer många olika typer av arbetsuppgifter, många gånger kombineras ny teknik med traditionellt hantverk, vilket är motiverande och intressant. Det handlar om att var noga och prestera en hög kvalitet. Som snickare kan du jobba med att tillverka inredningsdetaljer till hemmet, med möbeltillverkning, med att färdigställa inom byggnadsbranschen. Jobba som inredare inom båtbranschen, ja listan kan göras lång.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Genom vidare studier och arbete kan du erhålla yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom branschen, vilket ger högre kompetens och mera krävande arbetsuppgifter, som i sin tur kan ge en bättre lön. Vidare kan du också studera vidare till YH-ingenjör inom träbranschen på finska och inom byggbranschen på svenska. Att studera till inredare t.ex. vid Yrkesakademin i Österbotten är också ett alternativ.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Snickarens arbetsuppgifter är omväxlande, du hamnar att tänka själv och lösa praktiska utmaningar dagligen. Arbetet är i högsta grad praktiskt och du ser verkligen resultatet av ditt arbete. Ju mer du lär dig desto mer krävande uppgifter får du ta dig an. Du får jobba med ett naturmaterial som dessutom doftar gott. Det är du själv som bestämmer hur långt du vill nå inom branschen. Du har möjlighet att jobba utomlands, att bli företagare eller att kombinera snickrandet med någon närliggande bransch för att få en ännu bredare kompetens. Snickrande är coolt!