Kategorier
Tekniska området

Målare

Branschen har stränga arbetarskyddskrav för att garantera arbetarnas säkerhet.  Branschen kräver fysisk rörlighet (ej fysisk styrka) och man skall vara beredd att samarbeta i team och med andra inom byggnadsbranschen förekommande yrkesgrupper. 

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Arbetsuppgifterna är varierande inom målningsbranschen eftersom man arbetar  såväl inomhus som utomhus samt med både nya och gamla byggnader.  Man kan dessutom specialisera sig inom plattläggning/murning, renoveringsarbeten, byggnadsvård, fönsterrenovering, dekorationsmålning, inredning, försäljning av färg och inredningsmaterial eller något annat specialområde.  Över allt i världen finns det behov av utbildad arbetskraft inom byggnadsbranschen. Det kommer också alltid att finnas behov av kunniga målare eftersom alla byggnader förr eller senare behöver renoveras.  Dessutom byggs ständigt nya hus som behöver målas och tapetseras.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Möjligheterna till att fortbildning eller specialisering är många. Ett bra alternativ är att studera vidare på svenska till ingenjör eller byggmästare.  Detta kan vara en bra grund för högskolestudier (diplomingenjör eller arkitekt).  Man kan också genom vidare studier och arbete erhålla yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom branschen. Att studera till artesan med inriktning inredare är också ett alternativ.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Det bästa med målningsbranschen är att den erbjuder otroligt varierande arbetsuppgifter och utmaningar där det ibland finns utrymme för kreativitet.  Målaryrket kommer aldrig att flytta utomlands, eftersom byggnader behöver repareras och byggas just här i Finland.  Arbetet som målare är praktiskt och ger genast synligt resultat.  Man har möjlighet att möta en stor mängd olika människor samt att ständigt lär sig nya saker.