Kategorier
Humanistiska och konstnärliga området

Artesan, finsnickare

1. Uppgifter om säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

 Här är några av jobben: – snickare – maskinsnickare – inredningssnickare – båtinredare – egen företagare

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

 Det finns möjligheter att fortbilda sig inom finsnickarutbildningen. Man kan studera vidare på till exempel yrkeshögskola eller pedagogiska fakulteten.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Inom artesanutbildningen lär du dig planering, formgivning, tillverkning, reparation och restaurering av olika produkter i trä. Du lär dig att jobba både för hand och med maskin, du lär dig material och ytbehandling. Ditt konstnärliga öga får också tid att utvecklas och allt du gör blir funktionella produkter, för dig själv eller för kunder. Artesanens jobb handlar om att skapa och under utbildningen utvecklar du ditt kreativa kunnande. Det är också viktigt att kunna bemöta kunders önskemål. Som studerande restaurerar du kunders möbler eller snickrar nya produkter enligt mått och önskemål.