Kategorier
Humanistiska och konstnärliga området

Utövare av medietjänster

Kategorier
Humanistiska och konstnärliga området

Utövare av visuell framställning

Kategorier
Humanistiska och konstnärliga området

Artesan, finsnickare

1. Uppgifter om säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.). 2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).  Här […]

Kategorier
Humanistiska och konstnärliga området

Musiker