Kategorier
Tekniska området

Elmöntör

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

Mera information om lönen hittar du t.ex. på https://www.sahkoliitto.fi/

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Att jobba som elmontör är ett omväxlande och spännande jobb. Arbetsuppgifterna varierar mellan allt från grävarbete, kopplingsarbete i nätstationer, kabelskåp och egnahemshus till klättring i stolpe.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Efter avklarad grundutbildning kan man söka vidare till ingenjörsutbildning.  Yrkeshögskolorna Arcada och Novia har utbildning på svenska.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Man måste vara intresserad av teknik, vilja lära sig nya saker. Kräver god kondition att installera, du skall kunna planera din dag i förväg samt kunna arbeta både ensam och i grupp.