Kategorier
Tekniska området

Husbyggare

1. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Branschen har stränga arbetarskyddskrav för att garantera arbetarnas säkerhet, i en traditionellt farlig bransch. Branschen kräver fysisk rörlighet (ej fysisk styrka) och man skall vara beredd att samarbeta i team och med även med andra yrkesgrupper. Information om löner och arbetstider finns att få från: http://www.rakennusliitto.fi/

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Möjligheterna till varierande arbetsuppgifter är stort inom byggnadsbranschen man kan specialisera sig inom tex. Murning, renoveringsarbeten, målning, armering och betong, stålstommar, försäljning av byggvaror. Arbetsmiljöerna kan variera stort, alla ställen i världen finns det behov av utbildad arbetskraft i byggnadsbranschen.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Möjligheterna till att fortbilda sig eller specialutbilda sig är många. Ett bra alternativ är att studera vidare på svenska till Ingenjör YH, utbildningen erbjuds vid YH Novia. Därtill är det en bra grund till högskolestudier antingen diplomingenjör eller arkitekt.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Det bästa med branschen är att den erbjuder otroligt varierande arbetsuppgifter och utmaningar. Det i kombination med de oändliga möjligheterna att fortbilda sig ger inspiration och kreativitet. Yrket kommer aldrig riskera att försvinna utomlands, för byggnaderna finns nära oss och behöver repareras och byggas om just här i Finland. Det man gör är praktiskt och ger ett synligt resultat som finns för det mesta kvar att beskådas av kommande generationer. Den fysiska biten i arbetsdagen gör att man inte nödvändigtvis behöver sätta tid eller pengar på att hålla kroppen i god fysisk trim efter arbetsdagen. Man möter en stor mängd olika människor och lär sig hela tiden nya saker.