Kategorier
Tjänstebranschen

Frisör

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

Arbetssäkerhet: användning av skyddshandskar och eventuellt munskydd, då man handskas med kemikalier, arbetsplatsen skall försäkra luftkonditioneringen och använda sig av ventilations skåp,  rätt ergonomi är mycket viktig, rätt slags arbetsskor och arbetskläder som skyddar för hår och stänk från kemikalier

Avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar: PAM  (Palvelualojen ammattiliitto

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Frisöryrket har blivit allt mångsidigare med åren. Nu görs det hårförlängningar av olika slag, naglar och fransförlängningar utöver de vanliga frisöruppgifterna som är klippning, färgning, strukturbehandlingar, frisyrer och, om man jobbar som barberare, hör vanligtvis klippning av skägg och rakning också till arbetsuppgifterna.

Det är också mycket vanligt att frisören även har kosmetolog utbildning.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Fortbildning genom olika kurser. Varje importör ordnar utbildningar om kommande trender samt nya tekniker i klippning och färgning samt strukturbehandlingar. Frisyrer så som brudkamningar och långhårs uppsättningar är också mycket vanliga.

Ekofrisörutbildningen är för den som vill jobba på naturens vägnar och med naturliga medel. Passar vanligtvis bra för frisörer som blivit överkänsliga eller allergiska för de traditionella kemikalierna som används i frisöryrket.

Hårologi är också möjligt att fortbilda sig i, även i Finland.

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Yrket är mycket socialt och kräver förståelse samt bra nerver. Man behöver ibland jobba med tighta tidtabeller. Eftersom man jobbar väldigt nära sin kund kommer man också in på dennes privatliv, då måste man komma ihåg att man har tystnadsplikt. Människor kan diskutera mycket privata och känsliga saker med sin frisör.

Frisöryrket har med människans yttre skönhet att göra och det är ett utmanande men otroligt givande arbete. Man får se förändringen efter en färg eller modellförändring, ofta är kunden otroligt tacksam över sin nya ”look”.