Kategorier
Hälsovård och välfärd

Pedagogiskverksamhet och vård av barn och unga

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

  1. Tehy och Super är de fackföreningar som närvårdarna oftast kontaktar.

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

  • Daghem och gruppfamiljedaghem, i ditt eget hem som familjedagvårdare
  • Barn- och ungdomshem, skyddshem
  • Skolor och eftermiddagsklubbar
  • Barn- och ungdomsarbete i kommuner
  • Sjukhus, barn och unga

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

  • Sjukskötare, socionom, barnträdgårdslärare, polis
  • Det finns många alternativ att fortbilda sig inom t.ex. barns språkutveckling, musik och rörelse, friluftsliv, fostran, hälsa och välmående etc.