Kategorier
Tjänstebranschen

Reseexpert

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

Den som jobbar inom turismbranschen kan ansluta sig till PAM/ Palvelualojen ammattiliitto/Servicebranschens fackförening, som informerar och hjälper till i frågor gällande bl.a. löner, arbetsavtal, arbetslöshetsskydd och säkerhet.

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

Den som vill jobba inom turismbranschen kan välja mellan att bli reseexpert, producent av turismservice eller receptionist. 

Som reseexpert är du turistbranschens informations- och försäljningsexpert. Typiska arbetsplatser är kommunens/stadens turistinformation, hotell, trafikföretag och försäljningskontor; platser som kunderna vänder sig till för att få professionell service då de planerar och bokar sin resa. Du är expert på att planera, produktifiera, marknadsföra och sälja resetjänster.

Som receptionist kan du arbeta i kundbetjäningsuppgifter på hotell eller andra inkvarteringsföretag, både i Finland och utomlands.

En producent av turismservice kan arbeta i uppgifter med programtjänster och kundservice förknippade med produktifiering och genomförande av turismservice, planera, marknadsföra, sälja och genomföra programtjänster samt sköta och underhålla även djur, redskap, utrustning och verksamhetsmiljön som behövs i tjänsterna.

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Om du vill studera vidare inom din bransch efter din grundutbildning, kan du göra det vid en yrkeshögskola eller ett universitet / en högskola som har utbildningsprogram inom turism.

4.Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Om du börjar jobba inom turismen kan du räkna med omväxlande arbetsuppgifter och arbetsdagar. Du får träffa många mänskor och använda dina språkkunskaper.