Kategorier
Lant- och skogsbruksområdet

Skogsserviceproducent

Kategorier
Lant- och skogsbruksområdet

Djurskötare

Kategorier
Lant- och skogsbruksområdet

Skogsmaskinsförare

Kategorier
Lant- och skogsbruksområdet

Landsbygdsföretagare

En landsbygdsföretagare får en väldigt mångsidig grundexamen. Att arbeta som företagare eller i ett företag som har med levande djur eller stora maskiner att göra säger sig självt att riskerna för att en arbetsolycka kan inträffa är stor. Under studietiden får den studerande lära sig arbetssäkerheten samtidigt som ergonomin poängteras under praktikens gång. En god […]

Kategorier
Lant- och skogsbruksområdet

Hästskötare

Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).Fackföreningen är Industrifacket (www.teollisuusliitto.fi) Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara […]