Kategorier
Tjänstebranschen

Receptionist

Vanligtvis jobbar receptionisten i receptionen på ett inkvarteringsföretag, men lämpar sig även för att jobba i en företagsreception. Även infon på ett kryssningsfartyg eller en bokningsavdelning passar en receptionist. En receptionist kan även studera vidare inom turismbranschen t.ex. på yrkeshögskolan Arcada eller Haaga-Helia.

Att jobba på hotell är en spännande värld. I arbetet möter man olika slags gäster, ofta från hela världen. Därför är goda språkkunskaper guld värda. Att känna till olika kulturer, ha en vilja att hjälpa och betjäna andra ger också bra förutsättningar för att klara sig inom branschen. Datorerna och dataprogrammen utvecklas hela tiden och bägge utgör viktiga verktyg för receptionisten, precis som telefonen. Viktigaste verktyget är ändå en själv som människa och den serviceinställning man har, samt viljan att fokusera på kundens behov.