Kategorier
Hälsovård och välfärd

Närvårdare, sjukvård och omsorg

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).

Tehy och Super är de fackföreningar som närvårdarna oftast kontaktar.

2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).

  • Sjukhus
  • Hälsovårdscentralernas sjukhus
  • Hemvården
  • Dagsjukhus

3. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?

Efter att man fått ett examensbetyg har man möjlighet att söka till yrkeshögskolor, universitet och högskolor (inte de fakulteter som har specialkrav). Närvårdarutbildningen ger en bra grund för studier till sjukskötare, socionom, ergoterapeut etc. Man kan bygga på sin närvårdarexamen med att ta ett utbildningsprogram till. Vården utvecklas hela tiden och man behöver fortbilda sig hela sitt yrkesverksamma liv

4. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?

Ett jätteviktigt jobb som verkligen gör en skillnad. Möjlighet att jobba utomlands.