Kategorier
Hälsovård och välfärd

Närvårdare, äldreomsorg

Kategorier
Hälsovård och välfärd

Närvårdare, rehabilitering

Kategorier
Hälsovård och välfärd

Närvårdare, akutvård

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.). Arbetstiden för en heltidsanställd är 38,25 h/vecka och består av kväll-/ helg- och nattarbete. De flesta närvårdare som blir […]

Kategorier
Hälsovård och välfärd

Arbete med personer med funktionsnedsättning

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.). De flesta närvårdare som blir utexaminerade får direkt arbete, sysselsättningsgraden är nära 100 %.  Närvårdare hör ofta till SUPER […]

Kategorier
Hälsovård och välfärd

Pedagogiskverksamhet och vård av barn och unga

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.). Tehy och Super är de fackföreningar som närvårdarna oftast kontaktar. 2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och […]

Kategorier
Hälsovård och välfärd

Närvårdare, sjukvård och omsorg

1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.). Tehy och Super är de fackföreningar som närvårdarna oftast kontaktar. 2. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och […]