Kategorier
Lant- och skogsbruksområdet

Landsbygdsföretagare

En landsbygdsföretagare får en väldigt mångsidig grundexamen. Att arbeta som företagare eller i ett företag som har med levande djur eller stora maskiner att göra säger sig självt att riskerna för att en arbetsolycka kan inträffa är stor. Under studietiden får den studerande lära sig arbetssäkerheten samtidigt som ergonomin poängteras under praktikens gång. En god kondition och bra ergonomi medför bättre ork i arbetslivet. Lönen kan variera beroende på inom vilken bransch man börjar jobba inom. Beroende på om landsbygdsföretagaren tar anställning vid en husdjursgård, ett metallföretag eller inom skogsbruksbranschen så kan han eller hon höra till olika fackförbund samt att kollektivavtalen kan variera per bransch.

En del av de som utexamineras blir egna företagare antingen genom att bilda nya entreprenader eller generationsväxla och ta över hemgården. Som landsbygdsföretagare kan man även ta anställning som bl.a. ladugårdsavbytare, verkstadsarbetare, skogsarbetare eller chaufför i olika maskinentreprenader, m.m. Under studietiden uppmanas den studerande att ta vara på lärande i arbetet-perioderna för egen marknadsföring inför sin egen framtid. En del av arbeten inom landsbygdsföretagande är dock säsongsarbeten.

När vi talar om utbildning så finns det ett brett utbud. När det gäller vidarestudier så kan den studerande välja att studera vidare vid yrkeshögskola inom antingen något av naturbruksprogrammen eller inom tekniska sektorn till ingenjör. Inom branschen finns möjlighet att bygga på sin examen med olika spetskompetenser som sker i form av flerformsstudier, specialyrkesexamen eller inom vuxenutbildningen. Branschens företag och organisationer är måna om att ordna fortbildningsdagar för närregionens landsbygdsföretagare.

Att arbeta som landsbygdsföretagare eller i ett landsbygdsföretag är två olika arbeten. Men båda är oberoende en varierande arbetsplats som ger utrymme för egen utveckling samtidigt som det är ett stort ekonomiskt ansvar. Att arbeta som husdjurs- eller växtproducent är man väldigt beroende av konsumenternas behov och klimatet. Eftersom utbildningen är mångsidig är det samma när det gäller den kommande arbetsplatsen. Mycket handlar om det egna intresset för arbete och eget engagemang. Det som bör lyftas fram med landsbygdsföretagarexamen är att om det sker en konjunkturssvängning inom en bransch så kan de välja en annan bransch som ingått i utbildningen. Sysselsättningsgraden är hög hos de som avlagt landsbygdsföretagarexamen.