Kategorier
Lant- och skogsbruksområdet

Hästskötare

  1. Uppgifter om löner, säkerhetsfrågor, avtal och yrkesorganisationer eller fackföreningar. (Hur ser lönen ut när man kommer ut på arbetsmarknaden, vart skall man vända sig för att få reda på frågor som rör avtal, säkerhet etc.).Fackföreningen är Industrifacket (www.teollisuusliitto.fi)
  1. Vad kan man jobba med? Hurudana arbetsuppgifter och arbetsplatser kan vara  möjliga? (En del yrken kan vara branschs överskridande eller rätt nya vilket gör att arbetsmarknaden kan variera).En hästskötare kan jobba på inackorderingsstall, ridskola, försäljningsstall, travstall eller stall som bedriver uppfödning. Många stall är en kombination av ovanstående. Till arbetsuppgifterna ingår omsorg om hästarnas välbefinnande, oftast även kundbetjäningsuppgifter och resor med hästarna, t.ex. tävlignar eller utställningar.
  2. Hur kan man bygga på sin grundutbildning? Vem ordnar fortbildning, vart kan man söka vidare om man vill studera vidare?En hästsktötare kan studera vidare till Agrolog Yh, ridlärare, travtränare, hästtränare (med olika inriktningsalternativ) eller hovlagare. Mera information om dessa www.oph.fi.
  3. Vad är det som ni branschmänniskor anser är det som är speciellt med ert yrke? Vad är det som ni speciellt vill ta fram och belysa?Branschen passar för människor som trivs med naturen – att vara utomhus och jobba med djur är det speciella. Kontakten med hästar och likasinnade månniskor är väldit givande men arbete med djur kräver också flexibilitet, pålitlighet, tålamod och bra fysisk kondition.