Rätt yrke – från frö till planta

Målet med projektet Rätt yrke – från frö till planta är att skapa bättre förutsättningar för blivande studerande att välja rätt yrke åt sig. Projektet som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet är en del av det nationella projektet för att effektivisera genomströmningen inom yrkesutbildningen.

Genom vårt projekt vill vi erbjuda modern, innovativ och användarvänlig studiehandledning med korrekt information från en tillförlitlig och koncentrerad informationskälla. Rätt yrke – från frö till planta bidrar till effektiviseringen av genomströmningen inom den grundläggande yrkesutbildningen genom informativa filmer om olika yrken. Blivande studerande, studerande, hemmet och övriga intresserade skall få en realistisk bild av vad en visst yrke ger för möjligheter på arbetsmarknaden och vilka möjligheter det finns för vidareutbildning. Målet uppnås genom att konkret visa vilka olika branscher man kan jobba inom då man avlagt vissa examina samt genom att ge information om de examina filmerna berör. Projektet betonar neutralitet och kommer därför att läggas upp på en neutral plattform för att garantera att informationen inte medvetet kan styra den blivande studerandes val. Projektet skall inte vara en marknadsföringskanal för yrkesutbildning och enskilda utbildningsanordnare. Centrala produkter inom projektets olika faser kommer olika mängd filmer att produceras, i fas 1 har producerats 24 stycken filmer i samarbete med de övriga yresutbildarna och i fas två produceras 11 stycken filmer. I planerna är en ansökan om fortsatt finansiering för att producera de återstående yrkena som utbildas till på svenska i  Finland (inkl. Åland).

Hittills har producerats; Merkonom, Chaufför, Fordonskombinationsförare, Musiker, Kulturmontör, Reservdelsfösäljare, Servitör, Skogsmaskinsförare, Frisör, Elmontör, Bagare – Konditor, Verkstadsmekaniker, Rörmontör, Beklädnadsartesan, Kosmetolog, Hästskötare, Turisttjänsteman, Husbyggare, Vakthavande maskinmästare, Närvårdare (ko äldreomsorg), Närvårdare (ko handikappomsorg), Närvårdare (ko sjukvård och omsorg), Närvårdare (ko barn och unga) och Kock.

Projektet vill att den blivande studerande kan välja rätt utbildning med hjälp av den konkreta information filmerna och plattformen erbjuder. Yrkesutbildningen på svenska i Finland får genom projektet en kanal via vilken blivande studerande får rättvis, neutral och pedagogisk information om vad yrkesutbildning leder till i praktiken. Med hjälp av den här kanalen skapas bättre kännedom om vad yrkesutbildning leder till i praktiken, en informationskanal som möjliggör tvåvägskommunikation mellan den blivande studerande och utbildningsanordnaren och en möjlighet för modern, mångsidig och interaktivitet i studiehandledningen inom grundutbildningen.

Målgrupp

Målgruppen i första hand är blivande studerande som är i processen att välja andra stadiets utbildning. Projektet kommer att marknadsföras och introduceras i finlandssvenska skolor (inom grundutbildningen). Förutom blivande studerande är målgruppen också sådana personer som redan valt sin utbildning, för att uppmuntra dem att hålla fast vid sina mål (val av yrke) trots att studierna kan kännas tunga i början. Som tredje målgrupp bör även hemmet nämnas. Hemmet erbjuds möjlighet till konkret och lättillgänglig information för att ha möjlighet att stöda den blivande studerande i valet av utbildning. Studiehandledare kommer att ha möjlighet att använda filmerna och informationen som ett konkret verktyg i handledningen.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller portalen yrken.substans.fi kan du kontakt vår verksamhetskoordinator Jeanette Harf, antingen per e-post jeanette.harf(a)prakticum.fi eller telefon 050 350 9448. Vi kommer också gärna och besöker er för att berätta mera om portalens möjligheter.